با شروع کمپین پایش تکامل کودک و در راستای اطلاع رسانی هر چه بهتر و معرفی خدمات و برنامه های ارائه شده در آن، صفحه اینستاگرامی اپلیکیشن تاتی به  آدرس TatiTatiNet@ راه اندازی شد.

صفحه اینستاگرامی تاتی، علاوه بر ارائه محتواهای آموزشی و اطلاع رسانی مرتبط با کودک و والدین، بستری برای برگزاری رویدادهایی مانند لایو، جلسات پرسش و پاسخ و وبینار با متخصصین کودک می باشد.

موسسه فرزان در این کمپین، با تمام توان و استفاده از ظرفیت و منابع موجود، در صدد تعامل با جامعه مخاطب و تقویت جریان اطلاع رسانی با رویکرد پایش رشد و تکامل کودکان زیر ۵ سال است.

این کمپین، با بکارگیری فناوریهای جدید از جمله فضای وب و اپلیکیشنها، ارائه خدمات آموزشی، مشاوره و ارزیابی رشد و تکامل کودک را در دستور کار خود قرار داده است. همچنین برای تعامل هر چه بیشتر با کاربران، اینستاگرام را به عنوان بستری برای تعامل با مخاطبین این حوزه در نظر گرفته است تا در این فضا نیز حضور رسانه‌ای داشته و بتواند روند آموزش و اطلاع رسانی را به بهترین نحو ممکن عملیاتی سازد و دیدگاه ها و نظرات را با مخاطبین خود به صورت دوسویه به اشتراک گذارد.